Výuka hry na nástroje

Zobcové flétny, kytara, perkuse a zpěv

Základní zvládnutí nástroje (držení, technika a základy hry, osvojení zdravého postoje a přirozeného dýchání, artikulace...) spojené s rozvojem celkové hudebnosti a hlasu (rytmika, spontánní improvizace, hlasová průprava, základy kompozice, hra z not, seznámení s historií a poslechem).
Při výuce si zahrajeme různé žánry i hudbu různých historických období, potkáme se při hře s dalšími muzikanty a zkusíme nacvičit výstup pro druhé. 
Určené dětem od 5 do 100let.  


Individuální výuka podrobněji: 
 • Hudba je řeč, kterou se můžeme nejen dorozumívat, ale také vyjadřovat to, co slovy říci nejde (učí nás lépe rozumět druhým, zažívat tvůrčí potenciál skupiny, rozvíjet fantazii a postupně používat hudbu jako tužku a papír). Ovládat nástroj a svůj hlas neznamená jen interpretovat skladbu nebo nějakou písničku, ale také objevovat její obsah, původ a kulturní souvislosti, naučit se ovládat své tělo, dýchání i ,,sám sebe". Studium skladby nebo volné ,,muzicírování" je krásná pouť, kterou můžeme podnikat každý den, potkávat se druhými, komunikovat a objevovat hlubší ,,smysl".
 • Konkrétně pak:
  R
  ozvíjení celkové hudebnosti (notopis, rytmus, pohyb, poslech..., různé hudební prostředky a další nástroje), vnímání rytmu, melodie a harmonie v kontextu praktického hraní. Širší základy hry na nástroj nebo zpěv (postoj, ...
  Improvizace a základy kompozice (elementární tvorba, práce s textem, zvukomalba, naslouchání a sebevyjadřování, volné muzicírování).
  Interpretace písniček a skladbiček (různá historická období, žánry...)
  ,,Živé hraní" - učení probíhá prostřednictvím praktického hraní nebo zpěvu spojené s možností potkávat se s vyspělejšími studenty na společných workshopech a výstupech (vytváříme a objevujeme tóny, melodie, zvuky, rytmy).

V čem se koncept liší od ZUŠ:

 • Při výuce se nezaměřujeme pouze na interpretaci skladeb, ale na komplexní rozvoj hudebního vyjádření vycházející z postupného zažívání rytmu, intonace, smyslu fráze ad. (pro jejich zažití využíváme další podpůrné nástroje).
 • Pomáháme každému najít individuální cestu - zohledňujeme tempo, způsob, formu...,nejsme vázáni osnovami.
 • Teorie je průběžně doplňována během výuky (není zde potřeba dalšího speciálního předmětu jako hudební nauka).
 • Ovládat techniku hry na nějaký nástroj je jen jedním bodem v procesu "učení", ne však cílem.
 • Koncept vzniká ve spolupráci s dalšími pedagogy, umělci, specialisty v oboru spec. pedagogika (ped.- psych. poradnou) tak, aby výuka zejména dětem pomáhala na jejich někdy nesnadné cestě k dospělosti.