Dospělí

,,Výuka nástroje pro laiky"
kytara, perkuse, flétna, zpěv
 
Jednorázové lekce pro dospělé zaměřené na pomoc s konkrétní technikou.
Pro začátečníky nabízím pomoc s výběrem a nákupen nástroje, seznámením se základy hry, kompozice a improvizace. 

,,Vědomý odpočinek"
Kombinace vědomého pohybu se sladěním dechu a rytmu je cestou k vyrovnanosti.
Jednorázové nebo pravidelné lekce zaměřené na vědomý odpočinek po práci nebo nácvik technik napomáhajících relaxaci organismu během pracovních povinností.  
V rychlé době plné podnětů často nelze čekat na to, že přijde odpočinek o víkendu nebo dovolené. 
Hudební principy nám mohou výrazně pomoci v tom, jak se ,,naladit na svůj rytmus", naučit se vnímat první příznaky stresu a efektivně s ním bojovat.
(Pozn. lekce nenahrazují psychoterapii....)

,,Zdravý verbální a nonverbální projev" 
Podpůrná cvičení zaměřená na uvolnění hlasu, těla a dechovou oporu.
V následných cvičeních si každý účastník může sám najít cestu k přirozenému hlasovému projevu, získat cenné zkušenosti v práci s mikrofonem ad. 
(Pozn. Lekce nenahrazují terapii a nezaměřují se na obchodní techniky manažerské komunikace)

………………………………………………………….
Organizační podrobnosti: 
Lekce a konzultace zpravidla probíhají po domluvě v Trojské ul. Praha 8, 
cena se odvíjí od délky setkání dohodou (základní 600/hod.)