Dospělí

,,Výuka nástroje pro laiky"
kytara, perkuse, flétna, zpěv
 
Jednorázové lekce pro dospělé zaměřené na pomoc s konkrétní technikou.
Pro začátečníky nabízím pomoc s výběrem a nákupen nástroje, seznámením se základy hry, kompozice a improvizace. 

,,Vědomý odpočinek"
Kombinace vědomého pohybu se sladěním dechu a rytmu je cestou k vyrovnanosti.
Jednorázové nebo pravidelné lekce zaměřené na vědomý odpočinek po práci nebo nácvik technik napomáhajících relaxaci organismu během pracovních povinností.  
V rychlé době plné podnětů často nelze čekat na to, že přijde odpočinek o víkendu nebo dovolené. 
Hudební principy nám mohou výrazně pomoci v tom, jak se ,,naladit na svůj rytmus", naučit se vnímat první příznaky stresu a efektivně s ním bojovat.
(Pozn. lekce nenahrazují psychoterapii....)

,,Zdravý verbální a nonverbální projev" 
Podpůrná cvičení zaměřená na uvolnění hlasu, těla a dechovou oporu.
V následných cvičeních si každý účastník může sám najít cestu k přirozenému hlasovému projevu, získat cenné zkušenosti v práci s mikrofonem ad. 
(Pozn. Lekce nenahrazují terapii a nezaměřují se na obchodní techniky manažerské komunikace)


Skupinové:

,,Žij a volně dýchej"
Seminář určený všem, kteří se v práci setkávají se stresem, nadměrnou psychickou zátěží a potřebují vydechnout i získat odstup v každodenních povinnostech (učitelé, rodiče, terapeuti.....pomáhající profese, pracovníci přetížení prací na PC apod.)
Techniky vědomého odpočinku, cvičení účinné relaxace těla, hlasivek a uvolnění dýchání prostřednictvím hudby a rytmu.
Počet účastníků (min. 5, maximum 20), délka 90-120min.

,,Hraní v jednom kruhu"
Hudební ,,sešlosti" pro dospělé bez nutnosti předešlých zkušeností a s možností zapůjčení nástroje.
Rytmus i hlas jsou naší přirozenou součástí a mohou se stát našimi pomocníky v každodenním životě, komunikaci i odpočinku.
Podvečery jsou vypsané v kalendáři nebo po domluvě
(možné zaměřit i jako specializovaný workshop pro učitele, pracovní skupiny apod.)
Počet účastníků (min. 5, max. 12), délka 90min.


………………………………………………………….
Organizační podrobnosti: 
Lekce a konzultace zpravidla probíhají po domluvě v Praze Kobylisích nebo po domluvě na jiném místě. 
Cena se odvíjí od délky setkání dohodou (základní 750Kč/hod.).
Skupinové workshopy a semináře se otevírají alespoň pro 5 zájemců (cena od 600Kč/účastník).
Zájemci mohou psát na: ondrej.tichy@outlook.cz