PROŽITKOVÉ PROGRAMY PRO DĚTI


,,HUDBOU K SOBĚ" s Českou filharmoníí 2024/25
Jedná se o celoroční cestu, na níž se potkávají děti a učitelé z různých škol a mají příležitost podílet se na hudbě, která vzniká v přímém kontaktu s hudebníky. Setkání probíhají přímo u vás ve třídě, ale i na společných setkáních s ostatními třídami v Rudolfinu nebo dalších místech
více informací


,,CYKLUS programů 2023/24" 
Pravidelné nebo jednorázové prožitkové workshopy doplňující vzdělávací programy na školách.
Reagujeme na aktuální situaci ve třídách a během programů, které připravuji ve spolupráci s pedagogy škol, se skrze umělecké prostředky zaměřujeme na zlepšení sociálních vazeb, soustředění a podporu dalšího učení. Děti dostávají k dispozici nástroj, učí se lépe používat svůj hlas, vyjadřovat se, poznávat skupinu, rozvíjet fantazii, ztrácet ostych, zažívat zdravou sílu skupinové práce a nonverbální komunikace (více informací pro rodiče najdete ZDE)

,,HUDBA-KLÍČ K POROZUMĚNÍ" 
Program od 4 do 18 let (ZŠ, MŠ, SŠ) - délka 45 - 55min. 
Jednorázové nebo pravidelné hudebně - vzdělávací programy zaměřené na ukázku nástrojů z celého světa s jejich praktickým vyzkoušením ve skupině. 
Součástí jsou činnosti rozvíjející hudební a rytmické cítění, fantazii, sebevyjadřování a činnosti podporující zdravé vztahy ve skupině. 
Další možnosti: nástroje Orffova instrumentáře a nácvik partitury, základy improvizace, hra na tělo a rytmické činnosti, seznámení s různými kulturami.

,,HUDBA DŽUNGLE" 
Program pro děti od 3 do 7 let (MŠ) - délka 45minut. 
Seznámení se světem hudby hravou a praktickou formou, ukázka Orffových i exotických nástrojů z celého světa a možnost jejich vyzkoušení, rytmické, pohybové i hlasové hry a činnosti, práce s říkadly a dětskými písničkami.

,,ŘEČ BEZE SLOV-Týmová spolupráce"
Program od 6 do 12 let  (ZŠ, 1. - 6. třída) - délka 45 - 60minut.
Rytmické, vokální i instrumentální činnosti, které nám pomáhají vyjadřovat se, hra na tělo i na jednoduché rytmické nástroje, komunikace a naslouchání ve skupině, práce s dechem a hlasem, společné muzicírování a hudební výrazové prostředky, základy improvizace.

,,Soustředění a koncentrace"
Program pro MŠ i ZŠ, délka 45 - 60minut.
Tréning dovednosti ,,dostat se do kontaktu, sám se sebou" - naučit se vědomě vnímat pohyb, sladit svoji hlavu, tělo a dech. 
Jak se naladit na svůj rytmus pro zvládání každodenních povinností.

,,Hláskování, říkadla a písničky"
Program pro ZŠ, 1. - 2. třída, délka 45minut.
Rytmus řeči, práce s texty a říkadly a lidovými písněmi, artikulace, podpora čtení, struktura slov, hra se slabikami i hláskami, instrumentace lidových písní a vytváření jednoduchých hudebních motivů.

,,Klíč do světa hudby"
Program pro ZŠ, 2. - 5. třída, délka 45 - 60minut.
Seznámení se základními hudebními pojmy a výrazovými prostředky, druhy rytmů, dynamika a intonace praktickou formou.

,,Cesta do středověku"
Program pro 4. - 6. třídu ZŠ, délka 45 - 60minut.
Práce hlasem, vokální činnosti, dechová opora, praktické seznámení s gregoriánským chorálem a středověkým způsobem zápisu not. Zpěv jednoduchých kánonů.
Jaká hudba zněla ve středověku?
Pozn. Po domluvě je možné realizovat i další období hudební historie.
---------------------
Organizační podrobnosti:
Programy jsou zpravidla realizovány přímo u Vás ve škole a jsou vždy mírně uzpůsoben danému kolektivu. V ceně je zahrnuta také doprava a zapůjčení hudebních nástrojů. Po domluvě je možné programy realizovat i mimo školu (sál, výlet, škola v přírodě, kostel apod.) nebo se domluvit na jiném tématu.
Ceny se pohybují od 130Kč do 145Kč na žáka, dle programu, vzdálenosti školy a vašich finančních možností. 
Ideální je, pokud se v jedné škole uskuteční během dopoledne dva programy.