PODPŮRNÉ HUDEBNÍ PROGRAMY:

,,VYJADŘOVÁNÍ, VÝSLOVNOST A ČTENÍ"
Jako učitelé se u dětí stále častěji potkáváme s problémy vyjadřování, zhoršenou schopností číst a následně porozumět textu. 
Často se jedná o nepatrnou ,,dysbalanci", stresovou reakci, nedostatečnou vycvičenou dovednost koordinovat tělo, dýchání a ,,hlavu".
Hudba již několik set let nám dává odpovědi a učí nás porozumět ,,rytmu" řeči, pomáhá nám přirozeně dýchat při mluvení i zpěvu, používat mimické svaly a jazyk zcela nenásilnou radostnou cestou. 
Nabízím jednorázová nebo pravidelná setkání zaměřená na podpůrná cvičení, která dětem pomáhají s plynulostí řeči, čtením a vyjadřováním (možnost účasti rodiče).

,,POZORNOST A SOUSTŘEDĚNÍ"
Hudební setkání zaměřené na rozvoj pozornosti a soustředění prostřednictvím hudebního vyjadřování. Skrze praktická cvičení zaměřená na rozvoj smyslového vnímání, naslouchání, trénink paměti i představivosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky se děti učí rozvíjet vnímání smyslu pro řád a harmonii.
Tyto činnosti následně napomáhají dětem při učení i fungování ve školní skupině a zároveň mohou být podpůrným faktorem pro sebevyjadřování a hledání vlastní ,,identity".

,,NA JAKÝ NÁSTROJ HRÁT?"
Každému typu dítěte odpovídá jiný druh hudebního nástroje. Není jedno, na jaký nástroj člověk hraje, jak je zaměřená výuka, kdy začne... Výběru konkrétního nástroje by měla předcházet podrobnější analýza, vycházející z praktických činností, které rozvíjí celkovou hudebnost ve kterých se dítě alespoň ,,dotkne" základních hudebních disciplín (rytmus, zpěv, skupinová hra na širší paletu nástrojů apod.) a dostane šanci najít si nástroj, který odpovídá jeho přirozenosti. 
Pro zájemce nabízím pomoc s výběrem nástroje a typem výuky. Jedná se většinou o tři setkání (s možnou účastí rodiče), při kterých vám rádi pomůžeme se základní diagnostikou, typem výuky, výběrem ZUŠ apod.

.................................................................................……
Organizační podrobnosti:
Lekce a konzultace zpravidla probíhají po domluvě v Kobylisích v Praze 8,
cena se odvíjí od délky setkání, přípravy materiálů, účasti rodiče ad. 
(základní 500Kč/hod.)