K A L E N D Á Ř


,,100minut mezi tóny" -  7.1., 25.3., 22.4. 2023 (závěr Dvořákova síň)
Mimořádné hudební představení vznikající ve spolupráci s Českou filharmonií,
kde se potkávají různé generace, různé hudební přístupy a různé nástroje rozeznívající hudbu.

Více o vstupenkách ZDE


,,Mezi tóny" - malá klubová setkání pro dospělé i děti
Dveře jsou otevřené všem, kteří se chtějí potkat tváří v tvář, odložit obavy a volně dýchat, inspirovat se, podělit nebo naslouchat. Tónům i tichu, s řečí i beze slov, s nástroji i hlasem...
(Těšíme se na vás každé první úterý v měsíci, od 16.30 v EDUcentru České filharmonie - nejbližší termíny 6.12. 3.1. 2023)


,,Pozornost a soustředění" - 19.9., 13.10., 24.11. (17:30) - Kobylisy
Podvečery věnované praktickým cvičením vycházejícím z hudební praxe, které se osvědčily v práci s dětmi i jako možnost duševní hygieny pro dospělé (speciální hosté v jednání) - účast možná po domluvě


,,Hudbou k sobě ve školách" - v projektu je letos zapsáno přes 14 škol, pravidelné výjezdy jsou již obsazené, možné domlouvat termíny jednorázových workshopů


Nedávno proběhlo

,,Svatováclavské rozeznění" - 27.9. v 18hod. - večer vzájemné posily skrze zpěv a hudbuProstor pro ticho, oddech i načerpáni sil, který poskytuje zpěv, ke kterému se návštěvníci mohou připojit a rozeznít loď kostela.Vítáni jsou také všichni, kteří mají chuť se zastavit nebo jen naslouchat hudbě a krátkým textům k zamyšlení.