K A L E N D Á Ř 


,,Svátek mezi tóny" 5.5. 2024 - slavnostní zakončení celoroční cesty pro děti, dospělé i rodiny ve Dvořákově síni Rudolfina.
Potkají se zde všichni hudebníci projektu ,,100 minut" i projektu ,,Hudbou k sobě" - účastnit se může i úplný nováček -vstupenky a podrobnosti 


13.5. 2024 ,,Pod znějícími klenbami"
- večer určený všem, kteří hledají prostor, kde se mohou zastavit, ztišit, obnovit síly i duševní rovnováhu nebo se spolu s hudebníky podílet na rozeznění duchovního prostoru kostela sv. Šimona a Judy.
Vzniká ve spolupráci s orchestrem FOK, k myšlence večera se připojí i hudebníci spřátelení...

Více informací a vstupenky ZDE


,,V lesním tichu" - 23.5. 2024 
Tentokrát na vrchu Petřín zakončená zpíváním v ambitech Strahovského kláštera. Podvečerní procházka věnovaná zpomalení v přírodě, poslechu i krátkým cvičením pro uvolnění i načerpání sil do dalších dnů - sraz v 17:30.


Odpolední umělecký klub pro děti a studenty (hudba, zpěv, tvoření, řemeslo, malování a multimedia)
- tvůrčí prostor pro děti z různých škol -pravidelně úterý odpoledne 14:30 - 16:15 - Kobylisy
Pořádá spolek Potichounku, zájemci se hlásí na: potichounku@seznam.cz, více na stránkách spolku ZDE


,,Mezi tóny" - malá klubová setkání pro dospělé i děti - 14.5. 2024
Dveře jsou otevřené všem, kteří se chtějí potkat tváří v tvář, odložit obavy a volně dýchat, inspirovat se nebo naslouchat. Tónům i tichu, s řečí i beze slov, s nástroji i hlasem...vstup volný
Těšíme se na vás od 16.30 v EDUcentru České filharmonie - účast je dobré potvrdit na: daniela.dvorackova@ceskafilharmonie.cz 


,,Hudbou k sobě ve školách" - obsazené termíny: 3.1., 4.1., 5.1., 11.1., 12.1., 16.1., 17.1., 18.1., 19.1., 24.1., 26.1., 5.2., 9.2., 16.2., 21.2., 22.2., 23.2., 27.2., 1.3., 4.3., 8.3., 11.4., 14.3., 26.3., 3.4., 10.4., 11.4., 16.4., 17.4., 23.4., 25.4., 30.4., 9.5., 15.5., 16.5., 17.5., 21.5., 22.5., 24.5., 30.5., 31.5., 4.6., 5.6., 6.6., 7.6., 14.6., 21.6. 2024
Během dubna a května 2024 je již možné se domlouvat na termíny pro školní rok 2024/25.


30.5.2024 - odpolední akreditovaný workshop pro pedagogy MŠ ve spolupráci s Česku filharmonií podrobnosti k přihlašování zveřejním koncem dubna


Volné termíny individuálních lekcí a workshopů v rodinách, letních táborech atd. - na vyžádání 
NEDÁVNO PROBĚHLO,,100 minut mezi tóny s Českou filharmonií" - 23.3. a 5.5. 2024
Představení, kde se potkávají různé generace, různé hudební přístupy a různé nástroje rozeznívající hudbu.
- více informací a vstupenky
ZDE

,,Muzika LUDUS" - 7.3. a 8.3. 2024 (dílny pro dříve narozené 60+)
Síly tentokrád spojíme s Rafaelou Drgáčovou (autorkou myšlenky) a k netradičním hudebním setkáním zveme seniory. Své místo si na workshopech mohou najít všichni zájemci bez rozdílu schopností a hudebních zkušeností.
O radost z nových sociálních kontaktů, prožitek z poslechu hudby, nalezených souvislostí mezi rytmem, tempem, pohybem, nástrojovými barvami i nasloucháním totiž půjde především. Přihlášky a informace.


25.1. 2024 - 18:00 ,,Digitální technologie v životě dětí" - on-line setkání s dánskou neuro-psycholožkou Hanou Rytter se kterou se trochu více ponoříme do souvislostí a shrneme si i doporučení pro děti od 4 do 12 let - zájemci se hlásí na: potichounku@seznam.cz


,,Komunikace se třídou a rovnováha pedagoga" - 24.-26.11. 2023 - víkendové workshopy v rámci cyklu seminářů České Orffovy společnosti - přihlašování a podrobnosti k dalším dílnám ZDE


1. - 9. 7. 2023 - Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice
Hudebně dramatická dílna pro mládež -
přihlášky a informace

27.3. 2023 ,,Hudební wellbeing pro učitele" (Praha-Kobylisy 18:00-20:00hod.)
Setkání při kterém se zaměříme na možnosti aktivního odpočinku skrze uvolnění hlasu i hudební cvičení využitelné v komunikaci s dětským kolektivem (nástroje, body percussion atd.)
- zájemci mohou psát na ticho@outlook.cz


15.4.2023 ,,Se slovy i beze slov" (DOX) Odpolední workshopy v rámci festivalu umění a kreativity ve vzdělání více

,,Hudbou k sobě ve školách" školní rok 2023/24
- startujeme přípravu školního roku - je možné se začít domlouvat na termíny výjezdů do škol a školek 


22.4. 2023 ,,Svátek mezi tóny" (Rudolfinum)
Mimořádné představení, vznikající ve spolupráci s Českou filharmonií, kde se letos potká veřejnost všech generací, hudebníci i účastníci celoročního projektu pro školy -
vstupenky a více podrobností ZDE


11.4. 2023 ,,Mezi knihami a tóny" (16:30-18:00)
Podvečer vzájemné posily určený všem generacím - budeme číst příběhy i poezii, k dispozici budou nástroje a je možné se připojit ke společnému zpívání a muzicírování. Akce vzniká ve spolupráci spolku Potichounku, Městské knihovny v Praze a neziskové organizace Meta
Místo konání: pobočka Městské knihovny - Tussarova ulice - Praha 7


24.4. 2023 ,,Pod znějícími klenbami" (20:30 hod. - kostel sv. Šimona a Judy)
Speciální večer ve kterém spojíme síly se skvělými muzikanty orchestru FOK a dotkneme se zákonitostí akustiky v chrámovém prostředí, které tentokrát rozezní dechové nástroje - vstupenky a podrobnosti
ZDE


,,Mezi tóny" - malá klubová setkání pro dospělé i děti
Dveře jsou otevřené všem, kteří se chtějí potkat tváří v tvář, odložit obavy a volně dýchat, inspirovat se, podělit nebo naslouchat. Tónům i tichu, s řečí i beze slov, s nástroji i hlasem...
(Těšíme se na vás každé první úterý v měsíci, od 16.30 v EDUcentru České filharmonie - nejbližší termíny  4.4. a 2.5. 2023)


,,100minut mezi tóny" -  2023
Mimořádná hudební představení vznikající ve spolupráci s Českou filharmonií,
kde se potkávají různé generace, různé hudební přístupy a různé nástroje rozeznívající hudbu.

,,Pozornost a soustředění" - 19.9., 13.10., 24.11. (17:30) - Kobylisy
Podvečery věnované praktickým cvičením vycházejícím z hudební praxe, které se osvědčily v práci s dětmi i jako možnost duševní hygieny pro dospělé (speciální hosté v jednání) - účast možná po domluvě

,,Svatováclavské rozeznění" - 27.9. v 18hod. - večer vzájemné posily skrze zpěv a hudbuProstor pro ticho, oddech i načerpáni sil, který poskytuje zpěv, ke kterému se návštěvníci mohou připojit a rozeznít loď kostela.Vítáni jsou také všichni, kteří mají chuť se zastavit nebo jen naslouchat hudbě a krátkým textům k zamyšlení.