PŘEDSTAVENÍ


,,100 minut MEZI TÓNY"
Mimořádné hudební představení vznikající ve spolupráci s Českou filharmonií, 
kde se potkávají různé generace, různé hudební přístupy a různé nástroje rozeznívající hudbu.
Vstupenky a podrobnosti.

,, LA--"
Představení pro děti i dospělé, propojující texty, hudební improvizaci, písničky a ukázky nástrojů za účasti žáků, kteří prošli naším programem ve školách. Vhodné jako seznámení se světem hudby i jako seznámení s konceptem ,,Hudbou k sobě". Délka: 70-90min.

,,DOMÁCÍ KONCERTY"
Hudební představení v domácím prostředí, autorské skladby, povídání i ukázka nástrojů z celého světa. Vhodné od 3 do 100let (12-25 osob).
Délka i příprava po domluvě s organizátorem.

,,Rozmlouvání beze slov"
Vystoupení, ve kterém zní netradiční nástroje z celého světa spolu s hlasem a hrou na tělo v jednom zvukovém prostoru, kterého se posluchači stávají součástí nebo se mohou jen přijít zaposlouchat a relaxovat po práci.
Délka: 90min.