PRO PEDAGOGY

,,Provázení v praxi"
Možnost náslechu na programech ve školách, pomoc s přípravou hodin a vybavením instrumentáře nebo nastavení wellbeingu i ve výuce dalších předmětů.   
Po domluvě - možno individuálně nebo malé týmy.

,,Hudba jako komunikační nástroj"
Workshop zaměřený na praktické seznámení s možnostmi komunikace se třídou prostřednictvím gest, zvuků a hudebních prostředků, zařazení malých rituálů do výuky hudební výchovy i ostatních předmětů.
Základní délka 90-120min.
Počet účastníků - min. 8, max. 25

,,Uč a volně dýchej"
Praktický seminář zaměřený na zvládání každodenních situací ve výuce.
Jak učit, aby se učení nestávalo břemenem, nepřetěžovali jsme svůj hlas, předcházeli stresu, pracovali s uvolněným dýcháním
.
Techniky účinné relaxace hlasivek i celého těla prostřednictvím hudby. 
Základní délka 90-130min.
Počet účastníků - min. 8, max. 25


,,Akreditované semináře"
Podrobnější informace postupně doplňuji do kalendáře
…………………………………………….
Organizační podrobnosti pro pořadatele:
Semináře se zpravidla odehrávají v místě školy, na výjezdním soustředění apod. 
Cena, která zahrnuje dopravu, materiály a půjčení nástrojů se v závislosti na vzdálenosti, rozsahu programu a velikosti skupiny pohybuje od 4.000Kč do 6.000Kč.