PRO PEDAGOGY

,,Hudba jako komunikační nástroj"
Workshop zaměřený na praktické seznámení s možnostmi komunikace se třídou prostřednictvím gest, zvuků a hudebních prostředků, zařazení malých rituálů do výuky hudební výchovy i ostatních předmětů.
Základní délka 90-120min. Počet účastníků - min. 8, max. 25

,,Uč a volně dýchej"
Praktický seminář zaměřený na zvládání každodenních situací ve výuce.
Jak učit, aby se učení nestávalo břemenem, nepřetěžovali jsme svůj hlas, předcházeli stresu, pracovali s odstupem i uvolněným dýcháním. 
Techniky účinné relaxace hlasivek i celého těla prostřednictvím hudby. 
Základní délka 90-130min. Počet účastníků - min. 8, max. 25

,,Akreditované semináře"
Podrobnější informace postupně doplňuji do kalendáře
…………………………………………….
Organizační podrobnosti pro pořadatele:
Semináře se zpravidla odehrávají v místě školy, na výjezdním soustředění apod. 
Cena, která zahrnuje dopravu, materiály a půjčení nástrojů se v závislosti na vzdálenosti, rozsahu programu a velikosti skupiny pohybuje od 4.000Kč do 6.000Kč. 
(Jednotlivé akreditované programy pro jednotlivce cca od 450Kč)