I N S T I T U C E

,,TEAM-BUILDING"

Každá pracovní skupina je jako malý orchestr, který potřebuje cvičit, prohlubovat komunikaci, sladit se v souhře a namířit úsilí jedním směrem. 
Skupinové workshopy pro pracovní týmy zaměřené na prohlubování porozumění ve skupinové komunikaci, získání zkušeností jak je možné lépe vnímat druhého a porozumět momentálnímu ,,naladění" pracovního týmu prostřednictvím nácviku rytmických, instrumentálních nebo vokálních sestav.
(Základní délka 90-120min. - počet účastníků - min. 8, max. 30)

,,PRACUJ S DRUHÝMI A VOLNĚ DÝCHEJ"
Praktický seminář určený zejména pro pracovníky v pomáhajících profesích.

Seminář je zaměřený na techniky zvládání každodenních pracovních povinností tak, aby se práce nestávala břemenem, nepřetěžovali jsme svůj hlas, předcházeli stresu, pracovali s uvolněným dýcháním, dařilo se udržet odstup i osobní životní rytmus.
Součástí semináře je také získání základních nástrojů duševní hygieny, které je možné zařadit do pracovních povinností. Aktivní relaxace prostřednictvím hudby.
(Základní délka 90-120min. - počet účastníků - min. 8, max. 30)

,,AKTIVNÍ RELAX"
Aktivní vědomý skupinový odpočinek a pohybová koordinace s hrou na tělo, bubnováním a Orffovými nástroji pro profese, které nepracují s lidmi.
(Základní délka 90-120min. - počet účastníků - min. 8, max. 50)

,,Pasivní RELAX" 
Pasivní odpočinek využívající poslech, cvičení koncentrace pro profese pracující i nepracující s lidmi.

……………………………………………………

ORGANIZAČNÍ PODROBNOSTI pro pořadatele
Programy, semináře a workshopy se zpravidla realizují přímo u vás na pracovišti. 
V ceně je zahrnuta doprava, zapůjčení hudebních nástrojů a vedení.
Ceny se pohybují od 4.500Kč do 7.000Kč v závislosti na vzdálenosti, rozsahu programu a velikosti skupiny.